Image of Burgerlijk Wetboek ISBN 9789013128796
 

Burgerlijk Wetboek ISBN 9789013128796

Author - C.J.J.M. Stolker, J.H. Nieuwenhuis, W.L. Valk
Published 2015/08/25 by Wolters Kluwer Nederland B.V.
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek bestaat uit drie banden en bevat de wettekst van de Boeken 1 tot en met 10 Burgerlijk Wetboek met commentaar, met uitzondering van Boek 7A. Boek 7A is zonder commentaar als bijlage opgenomen. Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet, mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie. Inhoud Deze geheel herziene elfde druk bevat de stand van de wet per 1 juli 2015. Het commentaar heeft als afsluitdatum 15 februari 2015. De belangrijkste wetswijzigingen die per 1 juli zijn ingegaan (zoals Titel 10 Arbeidsovereenkomst van Boek 7), zijn in tekst en commentaar verwerkt. De elfde druk bevat een grote hoeveelheid voor het eerst becommentarieerde wetgeving, waaronder: Het nieuwe ontslagrecht De nieuwe Jeugdwet Pandbelening Het maritieme arbeidsrecht Consumentenrechten Voor de generalist Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek is een bijzonder gebruiksvriendelijk naslagwerk, dat zowel juristen, niet-juristen als studenten antwoord geeft op alle mogelijke vragen over het Burgerlijk Wetboek. Deze editie is voor de generalist. Voor de specialisten zijn er thematische delen beschikbaar, die meer bieden dan een commentaar op de tekst van het BW alleen. Dat zijn: Personen- en familierecht (2014), Ondernemingsrecht (2014), Vermogensrecht (2015), Erfrecht civiel en fiscaal (2014), Huurrecht (2014), Pachtrecht (2013), Arbeidsrecht (2014), Bouwrecht (2014) en Verzekeringsrecht (2014). Verkrijgbaar als boek, e-book én online Alle delen uit de Tekst & Commentaar-serie zijn verkrijgbaar in boekvorm, als e-book en online (uiteraard ook in Navigator Collecties). Online wordt Tekst & Commentaar regelmatig bijgewerkt, zodat u altijd over de meest actuele stand van zaken beschikt. Hieronder vindt u alle bestel- en abonnementsmogelijkheden.

Price: CAD 544.41

Stocklist Catalogue Product Name Price
Books, Education, Information & Magazines Burgerlijk Wetboek ISBN 9789013128796 CAD 544.41

Sitemap        Listing